Projektin esittely

Sirkustaiteilija Taruelma Heikkinen ja dramaturgi Michelle Siriya Orenius ovat vierailulla musiikkioppilaiden treeneissä.

Meeting Point Espoo on vuosina 2021–2023 toteutettava projekti, jonka aikana lähes sata espoolaista taiteen perusoppilasta ja peruskoululaista tekevät yhdessä laajan, monitaiteellisen näyttämöteoksen.

Nuoret ovat itse valinneet teoksen aiheet ja tuottavat materiaalin – ammattitaiteilijoiden ja taiteilijapedagogien opastuksella. Valmis teos nähdään Espoon kaupunginteatterin lavalla toukokuussa 2023.

Sävellysharjoitusnuotti musiikkiopiston treeneissä.


Espoolaisten nuorten oma projekti

Nuoret tekevät itse koko teoksen, alusta loppuun. Sen eri osia – sävellystyötä, soittoa, käsikirjoitusta, koreografiaa, tanssia, laulua, teatteria ja sirkusta – tehdään ja harjoitellaan alkuvaiheessa kouluissa omissa ryhmissä, oman opettajan ja ammattitaiteilijoiden opastuksessa. Ryhmien yhteisharjoitukset alkavat tammikuussa 2023.

Fyysinen lämmittely ohjaaja David Sandqvistin johdolla ennen teatteritreenejä.


Teos valmistuu kahdeksan oppilaitoksen yhteistyönä ja työpajoissa

Yhteisteosta valmistellaan eri puolilla Espoota, erilaisissa kokoonpanoissa. Mukana on oppilaita seitsemästä eri taiteen perusopetusta antavasta oppilaitoksesta ja yhdestä peruskoulusta. Oppilaitokset ovat Espoon musiikkiopiston pop/jazzlinja Ebeli, Espoon musiikkiopisto, Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko, Espoon Tanssiopisto, Musiikkiopisto Avonia, Musiikkiopisto Juvenalia, Musikinstitutet Kungsvägen ja Tiistilän koulu.

.

Musiikkioppilaat ideoivat teosta säveltäjä Tytti Arolan johdolla.


Oppilaiden tukena teosta valmistelevat koulujen opettajat sekä ryhmä taiteilijoita: koreografi Sara Gurevitsch, sirkustaiteilija Taruelma Heikkinen, valosuunnittelija Tuomas Honkanen, säveltäjä Aino Juutilainen 15.1.2021 alkaen (siihen asti säveltäjä Tytti Arola), dramaturgi Michelle Siriya Orenius, ohjaaja David Sandqvist, lavastaja ja pukusuunnittelija Anna Raatikainen sekä äänisuunnittelija Tony Sikström. Tohtorikoulutettava Annika Mylläri tutkii, osana väitöskirjaansa, monitaiteellisen Meeting Point Espoo -projektin prosessia ja pedagogiikkaa.

Yhteistyön käytäntöjen suunnittelu alkoi oppilaitosten edustajien, taiteilijoiden ja väitöskirjatutkijan tapaamisessa syyskuussa 2021.


Syksyllä 2021 projektia valmisteltiin opettajien ja taiteilijoiden tapaamisissa sekä oppilaitoksissa. Lisäksi taiteilijat ovat vierailleet opetusryhmissä. Kaikki projektissa mukana olevat kohtasivat toisensa ensimmäisessä yhteistapaamisessa 15.1.2022. Silloin alkoi esitysaiheiden etsintä ja valinta. Hanketta rahoittavat muiden muassa Opetushallitus ja Espoon kaupunki.

Sirkus- ja teatterioppilaiden sävellys ensimmäisissä harjoituksissa.


Meeting Point Espoo sai alkunsa keväällä 2021

”Eskon hallituksen puheenjohtajalla Petr ’Petja’ Potchinchtchikovilla oli pitkään ajatus tehdä lavalle säveltäjä Carl Orffin teos Carmina Burana. Kysyimme Espoon kaupunginteatterin johtajan Erik Södeblomin mielipidettä asiaan. Hän on tunnettu myös oopperoiden ohjaamisesta. Erik lähti mukaan tutkimaan mahdollisuutta toteuttaa yhteistyöproduktio Espoossa. Seuraavaksi kävimme keskusteluja musiikkioppilaitosten rehtoreiden kanssa.

Musiikkiopistojen rehtorit olivat sitä mieltä, että Carmina Burana olisi liian suuritöinen projekti oppilaille. Yhteistyön ajatus oli kuitenkin synnytetty, eikä siitä haluttu luopua. Mietimme jotain muuta valmista teosta oppilaiden esitettäväksi, mutta lopulta päädyimme toteuttamaan nuorten oman teoksen – heidän omista aiheistaan ja ajatuksistaan käsin. Projektin keskiössä olisivat monitaiteisuus ja nuorten kohtaaminen: taideoppilaat ja mahdollisesti peruskoulunkin oppilaat saisivat toteuttaa oman taiteellisen teoksensa, ammattitaiteilijoiden opastuksessa”, kertoo Meeting Point Espoo -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Terhi Perälä

David Sandqvist (vas.), Aino Tenkanen, Sara Gurevitsch, Klaara Angervo, Terhi Perälä ja Michelle Orenius (edessä) olivat mukana ensimmäisessä Meeting Point Espoo -tapaamisessa pohtimassa hankkeen rakennetta ja aikataulua.


Meeting Point Espoo oli saanut alkunsa. Mukaan pyydettiin kaikki laajaa taiteen perusopetusta antavat espoolaiset oppilaitokset, joista seitsemän innostui projektista. Joukkoon liittyivät myös Tiistilän koulun kahdeksasluokkalaisten ryhmä sekä tutkija Annika Mylläri Jyväskylän yliopistosta. Hanke käynnistyi syksyllä 2021 Opetushallituksen rahoituksella. Myös Espoon kaupunki tukee projektia. ”Toivomme, että toiminta pysyy käynnissä koronapandemiasta huolimatta, ja että nuoret saavat purkaa ajankohtaisia tuntojaan taiteen keinoin”, Terhi Perälä sanoo.

Nuoret tutkivat, yhdistelevät ja testaavat luovasti eri taiteenaloja ideoidessaan teosta.


Monitaiteellisuutta ja työpajoja

Kaksivuotisen Meeting Point Espoo -projektin aikana syntyvä teos on kytketty taiteen perusopetukseen: opettajat luotsaavat omia ryhmiään, yhteistyössä eri alojen ammattitaiteilijoiden kanssa. Monitaiteellisuudella tavoitellaan sitä, että mahdollisimman moni nuori pääsee toteuttamaan itseään monipuolisesti, sekä saa käsityksen erilaisista taiteenaloista ja tavoista työskennellä. Kohtaamisia on eri alojen oppilaitosten ja taiteilijoiden kanssa.


Meeting Point Espoo -hankkeen ohjausryhmä

Terhi Perälä, Espoon sirkus- ja teatterikoulu ESKO (puheenjohtaja)
Tuuli Hamarila-Theakston, Musiikkiopisto Juvenalia
Taina Huovila-Währn, Espoon Tanssiopisto
Ilari Iivonen, Musiikkiopisto Avonia
Paula Jordan, Espoon musiikkiopisto
Mirja Pirinen, Tiistilän koulu
Patrik Smulter, Musikinstitutet Kungsvägen
Erik Söderblom, Espoon kaupunginteatteri